ติดต่อเรา

ประวัติความเป็นมา
     ทางบริษัทในเครือได้ทำอุตสาหกรรมพลาสติกและอสังหาริมทรัพย์ จัดสรรที่ดิน หลังจากได้จัดสรรโครงการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับความไว้วางใจ ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอให้ทางโครงการทดลองปลูกผักปลอดสารพิษโดยได้ส่งผู้เชี่ยวชาญจากกรมวิชาการมาประจำทำสวนที่รังสิต-ลำลูกกาคลอง 12 ผักปลอดสารคือ เว้นระยะปลอดภัยการปุ๋ยเคมีก่อนเก็บเกี่ยว และได้พัฒนาจากปลอดสารปลูกดิน มาเป็นปลอดสารชนิดปลูกน้ำที่เรียกว่า ไฮโดโปรนิก ก็คือเว้นจากระยะปลอดภัยเช่นกัน
       แต่บัดนี้ทาง บริษัทฯ ได้พัฒนาจากปลอดสารทั้งปลูกดินและน้ำ มาเป็นผักอินทรีย์ (Organic) คือปลูกโดยปราศจากสารเคมีทั้งสิ้น แม้กระทั่งดินและน้ำที่ใช้ลดผักต้องผ่านการตรวจสอบทุกกระบวนการขั้นตอน ต้องใช้ระยะเวลานานเกือบ 2 ปี ในการปรับปรุงระบบดิน และระบบน้ำรวมทั้งสิ่งแวดล้อมรอบๆ ในการพัฒนาให้เป็นผักอินทรีย์อย่างแท้จริงเพื่อสุขภาพที่ดีต่อร่างกาย ปัจจุบันได้รับการรับรองจากจากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นที่เรียบร้อย
ข้อมูลการติดต่อ
หากสนใจสามารถติดต่อ: คุณรินทร์ หรือคุณนก
เบอร์โทรศัพท์: 02-9411854
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 094-5151974 / 096-4745545
เบอร์แฟกซ์: 02-5612613
อีเมล์: sattabud-stb@hotmail.com
Line ID: stbstb1974